Verhoudingen & nieuwe verbindingen

De mindmap geeft je een totaaloverzicht, de big picture.
Door deze weergave van informatie komen ook de onderlinge verhoudingen van de zaken tot leven.
Verhoudingen zien is cruciaal voor het kunnen denken buiten de bestaande kaders.

In zijn boek ‘A whole new mind’ omschrijft Daniel Pink drie type mensen die cruciaal zijn voor het scheppen van nieuwe verhoudingen of verbindingen. In feite zijn zij de innovators die voor ons zo cruciaal zijn (en die wij allemaal kunnen zijn..!)

Pink spreekt van metaforenmakers, grensoverschrijders en uitvinders.

Wat deze type mensen gemeen hebben is het vermogen om zaken met elkaar te verbinden en te komen tot nieuwe verbindingen. Zij overschrijden de vaak al vastgestelde grenzen of domeinen. Zij verbeelden nieuwe creaties.

Analytisch denken verstoort het constant benaderen van het grote geheel en verstoort dus ook het zien van de onderlinge verbanden …en nodigt dus ook niet uit tot uitproberen en ontdekken van nieuwe verbanden. Het versterkt alleen maar het consolideren van het bestaande.

Mindmappen helpt je om te denken, te redeneren en te handelen vanuit een totaalbeeld. Het belang van de onderlinge verhoudingen wordt versterkt en spoort aan tot het creëren van nieuwe verbindingen, de essentie van creatief-denken.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *