Verbeelding

In mijn vorige blog omschreef ik het belang van het zien van verhoudingen en nieuwe verbindingen en haalde daarin de type-omschrijvingen aan van Daniel Pink.
In dit licht wil ik ook graag Stephen R. Covey aanhalen. In zijn boek ‘Prioriteiten’ omschrijft hij het belang van ‘visie’ als volgt:

‘Visie is de beste manifestatie van creatieve verbeeldingskracht en de voornaamste drijfveer van menselijke daden. Het is het vermogen om voorbij de huidige realiteit te kijken en dát te scheppen of uit te vinden wat nog niet bestaat, om dát te worden wat wij nog niet zijn.
Visie schenkt ons het vermogen om te leven volgens onze verbeelding in plaats van volgens ons geheugen.’

Zie de overeenkomst met datgene wat ik in mijn vorige blog beschreef: Dát creëren wat nog niet bestaat. Voorbij het al-vastgestelde kijken.
Ook hier weer de kracht en noodzaak om een bodem te scheppen waarop verbeelding en verhouding kunnen rusten.

Het weergeven van visie in de vorm van een mindmap kan zeer verhelderend en verrijkend werken; Ik spreek uit ervaring. (..van een niet-levend bla-bla-monster tot een inspirerende mindmap die alles omvat. De aanjager van intrinsieke motivatie)

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *