Lead with Why!

Eind 2012 noemde ik op Facebook dat de afbeelding van het jaar voor mij was:
Lead with Why (zie hieronder)

images-16

Deze afbeelding helpt je om te versterken en blijven redeneren vanuit je vertrekpunt: het waarom. Pas als dat helder is, volgt daaruit het hoe en uiteindelijk het wat.

Praktijkvoorbeelden (in mijn geval vaak onderwijsvoorbeelden) laten maar al te vaak zien dat de tegenovergestelde richting maar al te vaak bewandeld wordt:
‘Skype, ja daar moeten we wat mee in ons onderwijs.’ [wat]
Maar hoe doe je dat dan..? En vooral: Waaróm wil je dat?!

Zomaar een voorbeeld. In de praktijk beëindigen veel van dit soort initiatieven op een dood spoor. Frustratie komt er voor terug..

Niet alleen voor het onderwijs, maar voor al ons handelen geldt:
Vertrek vanuit het waarom!
Alleen dat al helpt je om je eigen waarom, je geloof / visie, scherp te houden en eventueel aan te passen. Als dat helder is, volgt vanzelf het hoe en uiteindelijk de uitwerking, het concrete,.. het wat.

Deze manier van handelen kan versterkt en vergemakkelijkt worden door de mindmap in te zetten. Mindmappen dwingt je om je onderwerp helder vast te stellen. Dwingt je om de juiste hoofdtakken te kiezen en te formuleren, om van daaruit je subtakken te kunnen uitwerken.
Deze werkrichting is een werkrichting van binnenuit.

Alleen al deze functionaliteit van de mindmap maakt dit instrument al zeer waardevol. Goed kunnen mindmappen, op de juiste manier, geeft je een instrument in handen waardoor processen, implementaties, visie-bepaling aanzienlijk versterkt worden.

(bronvermelding afbeelding: http://sunnibrown.com/doodlerevolution/stories/5-best-practices-for-presentations/ )

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *